Modernizacja strony www

Witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. Informujemy, iż pracujemy teraz nad jej modernizacją.

×


Strona główna

PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o istnieje na przemyskim rynku usług komunalnych od 1951 roku, początkowo jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a następnie jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz PGK Spółka z o.o.

Powojenna historia Przedsiębiorstwa obejmowała działalność usługową w zakresie administracji cmentarzami, targowiskami, hotelami i zasobami mieszkaniowymi, wywozem odpadów komunalnych i oczyszczaniem miasta, zaopatrzeniem w wodę, a także transportem miejskim.

Zmiany zachodzące w gospodarce spowodowały szereg zmian i ewolucji struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa.

W latach 70 i 80- tych nastąpił podział firmy na mniejsze w pełni samodzielne zakłady.

W 1993 roku Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, a w roku 2000 udziałowcem Spółki została SITA Polska należąca do Koncernu SUEZ. Obecnie 100 % udziałów posiada Gmina Miejska Przemyśl.

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o prowadzi działalność w zakresie:

Jednym z głównych zadań pracowników Spółki jest dbałość o środowisko naturalne, stała poprawa jakości i terminowości szerokiego wolumenu świadczonych usług co zostało wpisane w misję Spółki.

Wynikiem powyższego zorganizowanego działania było wprowadzenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem potwierdzonego Certyfikatem zgodności z wymaganiami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 w zakresie: